Ruge og Klekke tips av Gunnar Delbekk

Ruge og Klekke tips

 

Husk: Dette er bare tips. Gjør det du synes er best i forhold til egen erfaring og egen maskin.

Jeg får best resultat ved å følge høna sin ruge syklus.

 

Når du får egga bør du pakke dem ut av emballasjen -  husholdningspapiret,  og sette egga med spissen ned i eggkartongen  på flatt underlag uten å vende eller bikke på egga. La rugeegga hvile i 12 -24 timer i et rom med temperatur på ca 18- 20 grader. Dette for at eggestrengen som holder plommen skal få strekke seg / snurre seg opp etter å ha blitt rista rundt under transport.

 

Jeg har aldri hatt synlig, merkbar eller påvist sjukdom på mine høns de 15-16 åra jeg har drivi på. Jeg veterinær tester flokkene vært år. Prøver tatt januar 2015 viser ingen sjukdommer.

Men man kan aldri være for sikker. Derfor anbefaler jeg å desinfisere alle kjøpe egg uansett hvor de kommer fra.

Desinfisering med VirkonS  med "duppemetoden " :

For å minske risikoen for eventuell smittespredning, desinfiseres egga før de legges i maskinen eller under klukkhøna.

Gjør klar to stk boller av god størrelse ( gjerne glassboller) .Ved bruk av Virkon S eller Brinsea desmiddel skal blandingforholdet være 1% desinfiseringløsning , Desinfiseringsvesken skal holde en tempratur på 38-41 grader celsius ( ikke lavere enn 38 grader ,da drepes ikke eventuelle virus og bakterier kan trenge gjennom eggeskallet og innfisere egget  og ikke høyere enn 41 grader da  kan egget koke og fosteret dør .) Den ideelle temperaturen er 40 grader .

Legg få egg ned i glassbollen av gangen ( la ligge ca 1-3 minutter ) så rett over i glassbollen med reint vann ( skal også holde 40 grader) ,raskt dupp i det reine vannet  ,sette så over i eggbrett( helst ubrukte brett ) for lufttørking i romtempratur på ca 18-20 grader . Mellom hver dupping kan man varme vannet i mikroen eller i vannbad slik at det holder ca 40 grader når egga legges i virkonS blandingen.

Viktig ! Eggene må håndteres så forsiktig som mulig da eggeskallet blir noe mer porøst som konsekvens av behandlingen og skallet må ikke under noen omstendighet gnies på etter behandling og viktig at du selv har vasket dine hender grundig før desinfiseringen startes .Eggskallets beskyttende vokslag vil fjernes under desinfiseringen så derfor må det utvises forsiktighet i etterbehandlingen av eggene .

Eggene legges inn i rugemaskinen så snart de har tørka .
Hvis du ruger i maskin, er det best å ruge egga med spissen ned. Dette for at strengen skal belastes minst mulig. Til og med egg med transportskade kan lykkes på denne måten. Å ruge med spissen ned, fungerer ikke i alle rugemaskiner. Har man en rugemaskin der egga kun kan ligge på siden, ruger man dem naturligvis på den måten. Post egg vendes for øvrig på vanlig vis og ruges med normal temperatur og fuktighet.

Egga bør heller ikke vendes eller snues de 2-3første dagene i rugeprosessen. Eller etter 19-20 dagen – ved hullslag. 

Lysing av egg kan skje etter 4-5 døgn. Man ser bedre utvikling på 7-8 dagen. Dette gjelder spesielt om det er mørke eller grønne egg. 

 

Temperatur:
Normal temperatur i maskin er 37.7 grader. La dette være kjerne temperaturen for det er helt normalt at temperaturen varierer fra 37.4-38.3 grader. 
Godt tips er å ha 2 tilgjengelige temperatur målere. I hvert fall en ekstern måler. Dette for å kvalitetssikre den måleren du bruker. Kontroller temp jevnlig. Mange har ofte dårlig klekkeresultat pga for dårlig temperatur måler.

Luftfuktighet:
Normal luftfuktighet i maskinen er fra 30-40 % fuktighet. Dette avhenger av maskin og av luftfuktigheten i rommet. Er det normal luftfuktighet i rommet (ca 45% - 65%), trengs det ofte ikke vann i maskinen, mens i tørre rom bør det være skål med vann i maskinen. 
Luftfuktigheten bør være 50-60 % fra ca dag 19 eller ved hullslag. Dette fordi høna går ikke av egga de siste dagene og da øker naturligvis den gjennomsnittlige luftfuktigheten under høna. Riktig luftfuktighet er og viktig for at kyllingen skal komme seg ut av skallet. For lav fuktighet, gjør at hallet blir hardt og kyllingen får problemer med å hakke seg ut. Blir også noe seinere klekkeprosess.

For høy kan gjøre at hinna blir seig og ugjennomtrengelig. Kan og føre til at kyllingen «drukner» inne i egget.

Luftkvalitet:

Etter mange år med klekking, blir jeg overbevist om at luftkvaliteten har mye å si for klekkeresultatet.

For at det skal skje en gassutvekslings prosess i egget, må temperaturen i egget senkes. Høna går av egga 10-15 min hver dag. Og det er en grunn for det.  For å senke  temperaturen i maskin egg, lufter jeg  maskinen hver dag i ca 10-15 min. Sett opp døra eller ta av lokket. Noen maskiner må slåes av fordi termostaten pøser på varme når temperaturen blir lavere.

Jeg lufter hver dag fram til hullslag i maskinen. For når kyllingen blir ferdig utvokst inne i egget begynner den å puste for egen maskin. Da er det viktig at den lufta i egget blir vekslet ut med frisk luft. Det er mange som opplever at mange kyllinger dør like før klekking. Dette mener jeg skyldes kvelning og at det er for mye karbondioksyd i luftlommen i egget. Høna er heller ikke helt lufttett når hun klekker egga. Så det skjer fortsatt gassuveksling sjøl om høna ligger på egga hele tida.


Åpne maskinen minst mulig  ved hullslag. Dette for å ikke ødelegge luftfuktigheten – temperaturen - forstyrre klekkinga. 
Hør gjerne fra deg om du har spørsmål. Fortell gjerne hvordan det gikk med dine egg.
Med vennlig hilsen

Gunnar Delbekk