Nymaskina vår tar 108 store egg + klekkeskuffe.Fiem

Kjøp av maskin.

Det finnes mange gode rugemaskiner på markedet. Du vil garantert finne ei som dekkjer ditt behov.

Du bør tenkje over kor mange egg du vil ha ruga ut.  Om du vil ha flatrugar, motorrugar, heil eller halvautomatisk. Ei avansert med styrt fukt. Forhandlar vil rettleie deg til det rette valget.

 

Forberedelsar.

Samle eigne ruge egg, kva no?
Du kan samle egg i 14 dagar før ruging, husk at til eldre egga er til dårligare resultat får du på ruginga. Altså dess ferskare egg,  dess betre resultat. 

 

Vippe teknikken.

Egga lagrar du  i eggekartong, vend egga to gongar for dag. Sett ei bok el. under eine enden slik kartongen står skrått, bytt sida ved nedte vending. M orgon og kveld.

Eg oppbevarer rugeegg på soverommet, eg har funne ut at det då er lettare å huske å snu egga.Grunnen til at dette må gjerast er at eggeplomma ikkje skal henge seg fast i skalet.


Har fått egg pr post, kva no?.
Har du fått egg tilsendt i posten er regelen at du sett egga til kvile, med den spisse enden ned i eit til to døgn.  Grunnen er at strengen inne i egget kan ha blitt snurra. Plomma får sentert seg i midten av egget. Pass på at egg vert sendt ein mandag, slik du slepp att egga vert ståande på posten over helg. Snu egga som fortalt over etter det andre døgnet.

 

Den ideelle temperatur for oppbevarig er 10-14 grader.  

Har du ein vinkjøler kan du stille temperaturen riktig.

Vask egga med  Virkon S , bruk heller ikkje egg med skada skall, egg med mindre standard enn for hønene dine. 

Tabell over vekt og farge på egg:

http://www.123hjemmeside.no/Ladeoppdrett/127835155

 

Sende egg i posten:

Skal du sende egg i posten, er det viktig at du sender på ein mandag og ikkje før helg.

Sjekk også at det ikkje er meldt kulde, frosne egg egnar seg ikkje som rugeegg.

 Bobleplast.

Eg pakkar egga i eggekartong. Bobleplast er supert å bruke, denne legg eg i bunn på kartongen før eg sett egga men den butte enden ned i kartongen. Så fyller eg kutterspon over egga og brettar bobleplasten over att. Det må ikkje vere så fullt at du ikkje greier å late att kartongen. Surr bobleplast rundt kartongen. Så plasserer eg det heile i ei lita kasse som er stappa full av avispapir. 

Om pakken er under 2 kilo kan du sende den som brev, pakken kjem raskare fram og er billegare å sende.

Sender du på denne måten får du ikkje sporingsnummer, da må du sende som pakke.

Eg har fått mitt postkontor til å ta inn nokre klistremerker merka "organisk" materiale. Ingen har lyst til å verte til grisa, mykje rart som vert sendt i posten og dette veit sjåførane. Om du skriv FRAGILE på i tilegg skal det vere trygt  

Eg har ikkje opplevd at egg frå meg har vorte knuste enno.

 

 

 

 

Den tekniske biten. Start med det første først  

Les veiledninga eller bruksanvisninga til maskina nøye.

Start rugemaskina i god tid, slik du er sikker på at temperaturen og luftfuktigheita er stabil. Legg inn egga, korleis desse skal ligge er avhengig av kva type maskin du har. F or hønsegg er temperaturen anbefalt mellom 37,6-37,8 grader celsius. Maskina bør stå i eit rom med stabil temperatur ca 20-25 grader celsius, men ikke under 15 grader pass på at den ikkje står direkte i sollys. 

Pass også på å sikre maskina slik ikkje born eller kattar kan rive ho ned. 

Korleis vite at fukta er rett i maskina?

Den beste måten å finne ut det på er å vege egga med jamne mellomrom. Veg egga før du legg dei i maskina, registrer vekta på et skjema. Merk egga med ein blyant feks med tal.  Du bør ha ei nøyaktig vekt. Om vekttapet er større enn det ideele i forhold til skjema, har lufta vore for tørr og fuktigheita bør aukast dei neste dagane for å kompensere. Det ideele vektap for høns er 10-13%. Det er normalt at det kan vere variasjonar i fuktigheitsnivået frå dag til dag, men dette vil ikkje ødelegge klekkeresultatet. Over hele rugeperioda skal fuktigheita være mellom 40-50%. Under klekkinga altså dei 3 siste dagene, skal fuktigheita være høgre (70-75%). Dette for å forhindre at egghinna blir hard før kyllingen kjem seg ut av skallet.

Lysing av egga. Er det liv?  

Ver forberedt på at ruging i maskin, ikkje nødvendigvis gir eit bra resultat.


Egga kan lysast etter den 7 dagen, på denne måten kan du følge med om fosteret utviklar seg normalt og sikre at luftblæra veks slik den skal. Hold egglysaren mot den runde/butte enden av egget. Sjå på bildet korleis luftblæra skal være, hvis luftblæra er mindre enn forventa skal luftfuktigheita reduserast eller omvent.

 

 

 1. Egget er  klart med jamnt skin i heile skalet, ved 8 dagers lysing: Ubefrukta eller utvikling stoppa tidlig.

 2. Befrukta egg med blodårer etter 8dagers lysing: egget er ok.

 3. Rød eller svart flekk etter 8 dagers lysing: tidlig dødt foster.

 4. Rød blodring etter 8 dagers lysing: tidlig dødt foster.

 5. Mørk stor flekk med avgrensa kant. Lysing 10-16 dager: Dødt foster.

 6. Levande foster med nebb plassert i luftlomma, vil klekke innan 24-48 timer

 7. Normal utvikling av luftblæra etter anntal merka dagar.

   

Frå dag 18 skal du ikkje vende egga meir, luftfukta skal aukast. VIKTIG: ikkje åpne rugemaskina dei siste dagene. Temperaturen kan senkast 1 grad. 

 

Vanntest: For å sjå om det er liv i egga kan du ta vanntesten.
Bruk eit stort litermål, vatnet skal vere mellom 30-37 grader.  Når hønseegget er ruga i ca 8-9 dager, vil egget reise seg loddrett i vatnet. Hvis det ikkje reiser seg er det ubefrugta eller dødt. Det kan også være at luftblæra er i feil ende. Etter 16-18 dager skal luftblæra være stor nok til å løfte egget opp fra botnen eller heilt opp til vass overflata. Er det dødt, synk egget til botnen. Når egget har blitt ruga i 19 dager ser du tydelig korleis dei vrikkar på seg eller hoppar i vannet. 
Noko som betyr at det er ein levande kylling i egget. Synker egget til bunns er kyllingen  død, flyt det er det liv . Det skadar ikkje egget å ta vanntest. Tørk forsiktig med papir.  
 
Her kan du lese meir om eggets  utvikling:
 
 Mange fine illustrasjonar og bilder.
 

 

  Klekking av silker.

 

Klekking på gang, kva gjer eg om ikkje kyllingen klekker?

http://www.123hjemmeside.no/Ladeoppdrett/38104095

       

Bilder av kylling:  http://www.123hjemmeside.no/Ladeoppdrett/39335921

 

Kva gjer eg med kyllingane etter klekking? 

Når kyllingane har klekka og er tørre kan du ta dei ut og plassere dei under varmelampe eller under ei kyllingmor. 

Eg har eit eigna bur til mine kyllingar, i botnen av buret legg eg avispapir. Grunnen til dette er at det er lett å skifte ut. Dei første vekene er reinhold viktig, dette forebygger hønselammelse, koksidiose osv. Temperaturen under lampa bør ligge mellom 32-35 grader, ein temperatur målar er fint å plassere i buret.
Om kyllingane klumper seg sammen er det for kaldt, er det for varmt vil dei gjerne pese.
Om du har problem med å halde temperaturen når du bruker varmelampe kan du plassere kyllingane i ei høg kasse, veggane vil samle varmen. Plasser ein temperaturmålar i botn slik du har kontroll på temperaturen.

 

 

Tabell over kva som trengs av varme etter alder:

http://www.prydfugler.no/artikler/oppdrett-av/149-varme-til-kyllinger.html
 


Denne kyllingan strevde med å stå på deina, den gjekk ut i spagat. Etter ca eit døgn samla den beina fint og trengde ikkje fotbandet lenger. Dette er eit fenomen som kan oppstå ved for høg varme under klekking. Fotband er nødvendig for å hjelpe kyllingen med å samle beina, ellers vil den dø.
Eg brukar smalt pynteband (sløyfe), lagar to løkker og syr nokre sting i midten.
Pass på at løkkene ikkje er for stramme eller for slakke. Etter +/- 1veke er kyllingen kurert. 

                            
Om kyllingen har ei bøyd tå, kan du tape fast ei lita papp plate under tåa, og den vil rette seg ut etter nokre få dagar. 

 

Kyllingar klekte i maskin kan også ha skeive tær plaster over og under foten vil rette på dette. La plasteret sitte på i ca 1 veke.

Dei første 14 dagane knuser eg Kromat kylling i blender og tilsett litt sukker, dette gir energi til kyllingane. 

Du er no kyllingmor og må vise kyllingane korleis dei skal ete og drikke, kakk med fingeren på maten og i vatnet. Strø litt mat på avispapiret, du kan dyppe nebbet til kyllingen forsiktig i vatnet. Eller slik som vist på bildet pass på å løfte kyllingen godt opp etter at du dyppar nebbet forsiktig i vatnet, den må også få gode pauser mellom kvar gong slik den får trekke pusten.

 

 

Observasjon dei første døgna er viktig slik du er sikker på at alle et og drikk.

Om du ikkje har ein eigen vannautomat kan du ta ei lav skål og legge nokre steinar i slik ikkje kyllingane druknar. Husk å skifte vatn ofte, her er grobunn for bakteriar.

Etter dei første vekene blandar eg uknust kyllingfor i lag med undulatfrød og undulatsand i det på førehand knuste foret. Undulatsand er det samme som skjellsand, berre meir finmalt. Du finn Trill undulatfrø og sand i vanleg daglegvarebutikk.

 Hjelp stumpen er tett! NB!! Vask med lunka vatn, plasser kyllingen i rugemaskina for tørk etterpå. 

Fint kutta grasløk er med å forebygge sjukdom.  Du kan også mose eggeplomme i maten. Til slik mat krev det sand.

Dei får også ei isboks undulatsand til å bade i.

No kan bunnmatrialet vere sand eller spon.

Pass på at varmelampen ikkje er montert for nær kyllingane, dei kan verte dehydrert. Plasser også maten i den andre enden av buret.

Om sommaren er varmelampe ikkje påkrevd på dagtid, men pass på at temperaturen ligg mellom 32-35 + grader. Når kyllingane er heilt fjørbedekt kan varmelampem fjærnast.

Alt gikk i vasken, ingen kyllingar klekkte. Kva gjorde eg galt?

Du vil finne eit feilsøkje skjema vedlagt maskina, slik kan du forbedre resultatet neste gong.

Når kyllingane er gamle nok til å verte satt sammen med resten av hønsa gjer eg som følgande. Ved ca 7-8 vekers alder lagar eg til i eit hjørne, på denne måten kan kyllingane verte kjende med dei andre i flokken på trygg avstand uten å verte hakka på eller jaga.

 

 

 

Ved 10 vekers alder er kyllingane gamle nok til å verte satt sammen med resten av flokken. Pass på å sette opp skråstilte flak oppetter veggen slik dei kan stikke seg vekk om det vert for tøft. Fleire for og vann automatar er også viktig, på denne måten slepp kyllingane å gå svoltne og tørste.

Les også: Eggets utvikling . http://www.123hjemmeside.no/Ladeoppdrett/38104095

http://www.prydfugler.no/nettbutikk

Her er ein link, den er på engelsk.

http://www.brinsea.co.uk/information/free-downloads/39/

 

http://www.wikihow.com/Dye-a-Baby-Chicken

Til slutt vil eg oppfordre alle som kjøper seg kylling eller høns/fugl om å ha dei i karantene (I eit anna hus) i ca 4 veker før innsett. Dette er på grunn av at ein bør sikre seg og vere trygg på at dyra ikkje er sjuke av td Mykoplasma og i verste fall IB eller ILT. Vær svært nøye med handvask og brenn fraktekassa. Eg kjøper berre ruge egg som eg vaskar med Virkon S med det samme eg får dei i hus eg er også snar med å brenne fraktekassa, og alt anna som er i sendinga. 

 

RUGETIPS .

Det mest fasinerende ved å holde fugler ,det være seg høns ,fasaner ,kalkuner m.mer er å følge prosessen fra egg til nyklekt kylling.
Når du hører pipene fra egget og er heldig å se kyllingen komme ut av egget står verden rundt deg stille .

Har du høner som er flinke rugere... er de best til å få frem kyllinger , ingen tvil om det , men noen ganger kan det være mest hensiktsmessig å bruke rugemaskin f.eks hvis du har mange rugeegg eller forskjellige fugler/raser som ikke ruger selv..
Jeg vil ta for meg noen enkle huskeregler om maskinruging som fungerer fint for meg og kan være til hjelp for deg  .

1* Oppbevaring av egg.


Rugeegg tåler ikke kuldegrader  ,så tempratur under lagring bør ligge på 12-16 grader c ( relativt fuktighet på ca 60 % ).

2* lagres i eggbrett( alltid med den spisse enden ned ) på støtt underlag og vendes fra side til side to ganger pr døgn ( sett en 5 cm kloss under ene enden av brettet så snues det bare fra side til side).

3*Eggene kan lagres ca 14-16 dager ( dette er optimal lagringstid ) etter det går befruktninggrad gradvis nedover og du vil få flere blanke egg .

4*Før eggene legges i maskinen , bør eggene ligge en stund i romtempratur.
5*Jo ferskere eggene er jo bedre klekkeresultat( " ferske egg " = noen dager gamle , dagferske egg vil gi dårligere resultat ).

6*Har du kjøpt egg som er fraktet med post eller lignende så må de hvile et døgn før de legges i maskinen (  Da vil alt inni egget falle tilro og plommen ligge stabilt i midten av egget ).

7*Det er flere viktige faktorer som påvirker ruging i maskinen.
 tempratur,lufting,fuktighet, vending og avkjøling. HUSK DET ! 😉

Stabil tempratur må maskinen holde. Høns og de fleste fasaner skal ha 37,8 grader celsius under ruging.
Fuktigheten bør ligge på 40-50% ,så økes til 60-70%under klekking.

Ved lufting så settes døren på maskinen opp i 5-10 minutter hver dag har du helautomatisk maskin trengs ikke dette da maskinen trekker inn friskluft selv  , samtidig vil eggene avkjøles noe og det er bare fint. Ved lufting og avkjøling kvitter egget seg med gass  som er livsviktig for det livet som er inne i egget .

Vending av eggene må gjøres hver dag og minimum to ganger pr dag.
det mest lettvindte her er selvfølgelig en helautomatisk maskin som sørger for vending av eggene .

Så tilslutt hva ser du når du gjennomlyser eggene dine.

*Ingen utvikling-ubefruktet egg( gjennomlyst etter 5-8 dager ).

*Godt synlige blodårer(spindelvev) befruktet egg (gjennomlyst 5-8 dager ) .

*Rød eller svart flekk- tidlig død.

*Embryo med rød ring- tidlig død. ( infisert av bakterier / manglende desinfisering av egg / maskin ).

Egg som enten er ubefruktede eller infisert må fjernes umiddelbart , disse eggene vil utvikle gass( gassen vil da inneholde ugunstige stoffer som påvirker de andre eggene i maskinen din ) og til slutt sprekke eller begynne å lekke veske ut av skallet . ... vil da ødelegge de andre eggene du har i maskinen og uten tvil lage en illeluktende fæl masse som du aldri vil glemme .

*Levende kylling med nebbet i luftlommen ( klekkes ca om 48 timer).

 
 
 

Deformiteter

 
Kylling med skeivt nebb, denne vil aldri klare seg. Så det beste er av avlive.
 
 
I've been dipping into the ol' chicken  first aid kit  a little too often this month. First, Windy had  bumblefoot , requiring surgery and then, this chick hatched with spraddle leg. 
 
 
WHAT IS SPRADDLE LEG? 
Spraddle leg, also known as 'splay leg,' is a deformity of the legs, characterized by feet pointing to the side, instead of forward, making walking difficult, if not impossible. It can be permanent if left uncorrected.
 

CAUSES
One of spraddle leg is slick floors that result in chicks losing their footing. The legs twist out from the hip and remain in that position unless corrected.
 
Other causes are:
 • temperature fluxuations during incubation
 • a difficult hatch that makes legs weak 
 • leg or foot injury
 • brooder overcrowding
 • a vitamin deficiency
PREVENTION
Providing traction for tiny feet is the best way to avoid spraddle leg (in cases where it can be avoided). Chicks should not walk directly on dry newspaper. Safer options are paper towels or  rubber shelf liner  covering newspaper.
 

MY CHICK WITH SPRADDLE LEG
Valentina (hatched the day after Valentine's Day) had been abandoned while incubating under a hen. The egg was not warm when I found it. Hoping for the best, I put it in  my incubator  right away, knowing it was close to hatch day. The chick had a difficult time freeing itself from the shell and required  assistance hatching . The leg deformity was immediately obvious. Inconsistent temperatures during incubation combined with the difficulties hatching were clearly the cause of her spraddle legs. She couldn't move from this position.
 
TREATMENT
The younger a chick is when treated, the better chance of preserving normal leg function. Untreated, a chick can die from inability to reach food and water without assistance. A chick can learn to push up, stand and walk correctly within less than a week, often much sooner if treated.

The legs must be restricted, braced or 'hobbled,' to provide stability and allow the chick's bones and muscles to grow and strengthen in the correct position.

 

Any number of materials can be used for a brace, from bandaids to rubber bands, yarn to tape. My preference is  VetWrap .  It's easy to use, sticks to itself, stays securely in place, doesn't restrict circulation, won't damage the skin or leg feathers, is easy to remove and has just enough stretch to allow the chick to practice walking.
 
I wrap two little pieces of VetWrap around each leg just below the knee joint, being careful not to wrap too tightly. Since it sticks to itself,  no tape is required . I find that these anchors make it easier to change the brace. 
 
Next, I cut a long piece (approx 6-7") to bind the legs together. The legs should be positioned underneath the chick, slightly wider than a normal stance and should allow a slight amount of play in between the legs for the chick to move a little bit. The brace should be removed once daily to assess the progress and re-adjust as needed. It's important to ensure that the portion touching the legs does not restrict blood-flow. If there are indentations on the chick's legs, the brace is too tight. As the chick's legs strengthen, gradually allow for more slack between the legs until it is clear that support is no longer needed.
 
This wrap job is not ideal, but the photo was too funny not to share."Police! Hands up!"
 
 


Chicks being rehabilitated must be supervised near water as they can drown. They will require assistance drinking at first. I put stones in the water as a safety measure. (The funnel just dissuades chicks from standing in the dish, until they learn to knock it over, of course.)

PHYSICAL THERAPY
Brief physical therapy sessions help build leg muscles and balance. Support the body and let the chick push up to get their balance. As it finds its balance, gradually reduce the amount of assistance provided until it can stand independently. One minute sessions, 6-8 times throughout the first day are very important.

This is a  video of Valentina  at the end of the first day of treatment.

 
Shelf liner assists in gripping to stand

 
Standing is tricky at first. 

 

Remarkably, within 4 hours, Valentina was able to stand and walk.
Here is a  video update on Valentina's progress  just 24 hours after the treatment.  

Curled Toes
Most  causes of spraddle leg mentioned above can also cause curled toes. According to Gail Damerow in The Chicken Encyclopedia , curled toes can also be caused when newly hatched chicks have too much room in the incubator; in trying to get up and about before their frail bones are ready for the action, they can bend them. Curled toes do not result in debilitation as spraddle leg can, but they are easily corrected.
 
Windy, my Blue Splash Marans, hatched under
 fluxuating incubator conditions due to a power outtage.
 
Windy did not have her toes corrected as I was unaware of
the treatment at the time. The crooked toes do not pose a
problem for her.
 
Poor Windy needed bumblefoot surgery but
 at least she got a pedi out of the deal.
 
To straighten curled toes: Create a chick sandal by using thin cardboard (just heavier than oak tag paper) and trace around the foot (either mitten-style or glove-style as shown below). Cut wooden skewers, coffee stirrers or pipe cleaners (being careful to protect against sharp ends), to the length of the toe. With tiny strips of VetWrap, attach the skewers/pipe cleaners to the curled toes tightly enough that the splint will not move but loosely enough that circulation is not being restricted. Add the cardboard sandal to the bottom of the foot and Vetwrap it to the bottom. 
 

The VetWrap provides traction to prevent slipping and is easier to work with than other options like tape. Generally, the younger the chick, the faster the response to treatment. The toes may remain straight after a day or two or may take up to a week or so before the bones have set in the corrrect position.
 
This is a brilliantly designed sandal by a Facebook fan, Jonathan Dinsdale.
http://www.the-chicken-chick.com/2012/02/spraddle-leg-in-baby-chicks-what-is-it.html?spref=fb